Hedlunda

Hedlunda är en by med en intressant historia. Hit kom de första nybyggarna i början av 1700-talet och sedan dess har mycket hänt. Många duktiga skidåkare har fötts upp i trakten och på 70-talet fanns en skidvallafabrik. Utifrån detta skidintresse fick den stora vägen som löper genom byn namnet Elitvägen.

En by för alla
Hedlunda är en by för både barnfamiljer och äldre. För den friluftsintresserade är Hedlunda något av ett paradis med närheten till älven som inbjuder till både fiske och bad. Elljusspår, fotbollsplan, ishockeyplan, tennisplan och skoterleder finns alldeles kring husknuten. Närheten till Lycksele centrum och flygplatsen gör Hedlunda ännu mer attraktivt att leva och bo i. Flera företag finns i byn och egen skola, förskola och fritids är sedan många år en självklarhet.
För dig som funderar på att flytta hit finns det lediga tomter (kontakta Lycksele kommun) att bygga på.

LEADER LAPPLAND, Mötesplats Hedlunda strand
Under 2022-2023 genomförde HBIF ett spännande utvecklingsprojekt i bygden. Med finansiellt stöd från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling skapade vi en funktionell och trevlig mötesplats nere vid strandområdet nordväst om Oxavan i Hedlunda. Målet var att skapa en attraktiv mötesplats i Hedlundabygden. En plats för gemenskap och aktivitet för oss som bor i de närliggande byarna men också ett utflyktsmål för alla som bor i eller besöker Lycksele. Hedlunda strand har ett vackert läge på norra
sidan av Oxavan och är populärt bland annat för bad sommartid och fiske vintertid. Vi såg dock stora möjligheter att
förbättra miljön på ett sätt som uppmuntrar till rörelse, lek och sociala möten. Med en 9-håls discgolfbana, lekplats,
grillplatser och förbättrad tillgänglighet ville vi skapa möjlighet för fler att träffas och umgås här alla årstider.

Vill du veta mer om projektet eller har tankar och idéer till nya utvecklingssteg, kontakta HBIF Styrelse.
Här kan du ladda ner bildspel på resultatet och arbetets gång